1 CORINTIOS 8

1Jaanotɨ ɨvɨ jisumi jihovo caanimɨco ejeecɨvehicanotɨ amɨɨhaico neehi:Miyaano famoovaro aivo toonoco magaajacuuhi. Jaaruno togaajamɨɨhaico mofiicoro mitya mitya momoonɨnovɨro jusisuhi. Jaanotɨ nahasaatohoco magaijɨmo diito miyaavogoco mujusisuhi. 2Jaanotɨ bu saatoho:Uujoho aivo gaajahi, unuurumo miya gaajaquehiica gaajatɨmo. 3Jaanotɨsaatoho Moocaanico agaijɨɨboco, bu Moocaani diiboco gaayɨcɨhi. 4Jaabadɨ ɨjɨnɨtaco machutari ejeecɨvucuunoco mamachunotɨ neehi:Miyaano ɨjɨnɨta jiinɨjehallɨvɨ sihidɨ jeevatɨhi ɨvɨ ɨdɨɨboro saafiiro Moocaani. 5Jaarunaa niquejefaño, bu jiinɨjehallɨvɨ icano bu sihidɨ jaatyo diosmɨonoomo icahi, tollɨ eneehicamedi icamo sihidɨ diosmɨ onoomo, bu sihidɨaivojɨto onoomo icano. 6Jaanotɨ naha mɨɨhaidi icaabo saafiiro DiosMoocaani. Jaabo Moocaani paryɨ fanoovaaco eetavuuhi. Jaabeguiihamɨɨhai mihicahi. Tollɨro bu icaabo saafiiro Aivojɨɨbo, Jesucristo,diibofeenedɨ paryɨ fanoova icahi, bu mɨɨhai mihicahi icano. 7Jaaruno jinooco paryɨ famoovaro gaajatɨhi. Jaanotɨ saatoho ɨjɨnɨtacoejeecɨvejibuumaño, ɨjɨnɨtaco ejeecɨvucuunoco amachusumi, ihesamaajeiniinovamaño, toonotɨ ijeebɨɨco mɨmɨhɨninɨbadɨ esɨcɨnɨmo. 8Mɨɨromamachunotɨ Moocaani mɨɨnoco gaayɨcɨtɨhi. Mɨɨro mamachunotɨ mojeebɨɨimitejitɨhi, bu mɨhɨnivatejitɨhi icano. 9Jaarunoco mehesɨcɨnɨ, amɨɨhaisiibadɨ esɨcɨnɨtɨmo mamachunofañodɨ, sifi imiyaavogo iniinovaabocoimitɨfaño magañɨɨsudino. 10Eneecau bu amɨɨhaico neequi: Ɨɨjohotonehejeque agaajacuubo ɨjɨnɨtaco ejeecɨvehicamañovɨ acasɨɨvooboroamachuuboco, saafi miyaavogomɨnaafi miyaadɨ imiyaavogo equehecutɨɨboaatyɨmeebere, bu machujiruubo ɨjɨnɨtaco ejeecɨvucuunoco. 11Jaamañojillɨtɨ ɨɨjoho agaajacuubo saafi dinahabo imiyaavogo equehecutɨɨbocomɨtasujirahi diibohallɨvɨ, bu tollɨro Cristo iguijevecuuboco. 12Jaamaño jillɨtɨ amɨɨhai nahabomɨ miyaavogo iniinovamo jeebɨɨco mɨmɨtasumañoamɨɨhairyo Cristoco imitɨno momoonɨhicahi. 13Jaaneguiiha uduunofañodɨtañahaboco imitɨfaño igañɨɨsujiruva uujoho ufucuro asimɨco duujitɨhi.

will be added

X\