1 CORINTIOS 3

1Jaamaño tañahabomɨ, uujoho amɨɨhaima Moocaani Gaijamaiicamoma mihicanɨcɨbadɨ iimaatɨhi, jillɨ Moocaani Gaijamaachahamoma mihicanɨcɨbadɨ iimaahi, Cristojaagodɨ seemehiica iicamomamihicanɨcɨbadɨ iimaahi. 2Amɨɨhaico ɨtɨhɨɨtɨnocoro jɨɨbeguehinɨhioono seemeneque machuco acɨtɨmoro mɨfañocoro ihiisunɨcɨbadɨ.Ɨtɨhɨɨtɨnocoro jɨɨbeguehinɨhi magaayɨcɨujitɨruneguiiha, bu jisumihiicamagaayɨcɨtɨhiica icano. 3Jillɨ amɨɨhaihiica tɨcovomiyamɨnaarehiica.Mɨɨro amɨɨhaifeeneri icanehejehiica siinohallɨtɨ sitaaco mɨjɨɨheveneheje,ɨɨbacasineheje, dugaacamaajeneheje icano. Jillɨ tɨcovomiyamɨnaarehiicamihicahi. Jaamaño paryɨ miyamɨnaa omoonɨnɨcɨbadɨro momoonɨhicahi. 4Mɨɨro saafi: Uujoho naha miyaano Pabloobo, meneehicahi. Jaanotɨbu saafi: Uujoho naha Apoloobo, meneehicahi. Jillɨ meneehicamañotɨcovomiyamɨnaarehiica mihicahi. 5¿Nacu mɨɨjoho Pablo? ¿Nacu mɨɨjoho Apolo? Jillɨ mɨɨhai Moocaaniamusumɨnaa toonofeenedɨ amɨɨhai mimiyaaveguehinɨno. Jaano toonocomeheetavehi motɨcovohocɨvɨ mɨɨhaico Aivojɨɨbo aacɨdɨneheje. 6Mɨɨrouujoho basuuhi. Jaanoco Apolo maaisuuhi. Jaanoco Moocaani jusisuhi. 7Jaamaño abasuubo sihidɨ ejeevano icatɨno, bu amaaisuubo sihidɨejeevano icatɨno. Jaanotɨ naha Moocaani fanooco omoonɨɨbo toohocoujusisuubo. 8Mɨɨro jaamaño abasuubo, amaaisuubo icano sabadɨro jeevahi.Jaarunaaca ijeevadɨsahaje idudɨcamaajedɨno ijaadaco Moocaanitɨ gaayɨcɨji. 9Mɨɨro mɨɨhai Moocaani nahabonɨmɨnaa. Jaanotɨ amɨɨhai Moocaani dudɨcamaaje faguibadɨ mihicahi. Jaanotɨ bu tollɨro Moocaani iijacoeheetavojabadɨ mihicahi. 10Jaamaño Moocaani imihusetɨ uco aacɨdɨno, uujoho aivo iijanoeetavoco agaajaabobadɨ ihɨmahacɨnoco cuhufono basuhi. Jaanohallɨvɨ sitaifajaaco majaanɨjihachiijɨ imino esɨcɨnɨmoro majaanɨ. 11Mɨɨro siino sitaihɨmahacɨtɨ ficuucuujitɨrahi ihɨmahacɨ Jesucristo iicacuumaño. 12Jaanotɨdiibo iicacuunohallɨvɨ saatoho orori, nɨhɨbajeneri, sihidɨ ijaadama icanoguiisiyɨneri icano iijaco eetavoobo. Jaanotɨ saatoho ɨmohoneri, jaaɨneri,jɨɨhuneri icano ajaanɨhachiijɨ 13eheetavodɨɨbo dudɨcamaaje gaajacafetejifoovono, ufucu dugaacufucusumi; mɨɨro cɨɨjɨgairi nɨsucafetejino. Jaadɨgaajacafetejino naa cajaanɨ miyaanoco eheetavuunoco. 14Jaanotɨ cajaanɨdudɨcamaajehacho Moocaani nɨsufañodɨ afatyoobo ijaadaco gaayɨcɨji. 15Jaanotɨ cajaanɨnocohacho finɨsujino diibo dudɨcamaaje gañɨɨcafeteji.Jaarunofaño diiboro taajaji oono cɨɨjɨgai iijaco ɨjɨgasunotɨ ataajanɨcɨbadɨ. 16¿Nacu magaajatɨhi amɨɨhai Moocaani iija mihicanoco? ¿Bu MoocaaniGaija amɨɨhaifaño iicanoco? 17Jaanotɨ bu cajaanɨhacho Moocaani iijacoifinɨsuuboco, bu Moocaani diiboco finɨsuji. Mɨɨro amɨɨhai Moocaani iija. Jaaja mɨhɨnivatɨja. 18Jaanegui cajaanɨ amɨɨhai ifiico jillɨ mabañɨsudino. Cajaanɨhachoamɨɨhaifañotɨ: Jidɨhivɨ uujoho gaajamɨnaafi, monoobo gaajatɨɨbobadɨmiminifoto. Jaabo miya gaajamɨnaafitɨ minifetehi. 19Mɨɨro jijeo gaajaMoocaanidi jillɨ jihovono. Mɨɨro Caatɨnɨhaamefaño noocɨnɨno: Moocaanigañɨɨsuhi agaajamoco abañɨficamañovɨ, noonoro. 20Tollɨro bu noono:Aivojɨɨbo gaajahi gaajamɨnaa esamaaje jillɨ sɨcamaño iicanoco, onoono. 21Jaanegui mɨɨhaiñooba miyamɨnaafi jɨɨbegueri amɨɨhai ifiico mitya mityamomoonɨdino. Mɨɨro paryɨ sabadɨro amɨɨhaiñeheje. 22Mɨɨro uujoho Pabloicaruubo, Apolo icaruubo, Pedro icaruubo icano amɨɨhaico mɨjɨɨbeguequifanooro Moocaani amɨɨhaico aacɨno jiinɨjehallɨvɨ mihicanohachuta, jisumiiicaneheje, bu ufucu iicajineheje icano paryɨ amɨɨhaiguiiha. Tollɨroguijevefeenedɨ Moocaanijaago mɨhɨfetejineguiiha icano. 23Jaanotɨ amɨɨhaiCristota, bu Cristo Moocaanitahe icano.

will be added

X\