Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:22

22Dɔɔ ŋwùnù mà mɛni ve wɔ̀ kpaya nu feé wɔ́ dè ve nɛ̀ wòló wò jòò wɔ́ bió woi jèè fun wo sà mànɔwɔ dí tìti. Wòì má wo kùla siíìn budè kuni wó bidí è wɔ nɛ̀nàì, mà nɛ̀ ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́ fáálíìn.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1189 Languages.

Learn More