Mafiyù 21:31

31Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòlìì sɔ́òn tidì wòo nɛdí wɔ̀ téɔ̀ wɔ kului sɛ̀lɛ̀?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Jí ku nyɔɔ́ɔ̀." Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ bàdè sɛ̀lɛ tù nyɔ̀ɔ̀ gbààvìóò jòò wò gbɛ̀ ve Ŋgàla kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu bɛ̀ì nai ku.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1220 Languages.

Learn More