2 Jɔ̀ɔ́n 1:9

9Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ wolo ve Kolàì wɔ sɛlɛ siyáà bu wɔ jíyà bulu kpá wɔ gbì sɛlɛ wùlɛ̀ siyàì, kɛní Ŋgàla wɔ̀ì wɔ̀ jaindè dè. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka sɛlɛ̀ siya e kàn Kolàì wɔ dè e sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀, nɛ̀ Tedé Ŋgàla nɛ̀ wɔ Jííjíɔ̀ jòò wò dè nù kɔlɛ̀n.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More