Yoobu 31

1Na ka nɛn nɔni arukawani bɔkua na nɛɛ, na ǹ ka yi wɔndia mɛɛrimɔ pai. 2Ǹ n mɛn na, are yirà Gusunɔ Dam kpurogii u man yiiye wɔllɔ. 3Tɔn kɔ̃sowa u ra kam ko, kpa durumgii u nɔni sɔ̃ɔra. 4Gusunɔ u nɛn swaa yɛ̃. U nɛn sanu sanusu mɛɛrimɔ. 5- 6Gusunɔ u man yĩruo ka kilo ye ya sãa dee dee. Kpa u wa ma na dɛɛre, na ǹ wãa weesu ka taki sɔɔ. 7Nɛn sanu sanusu sù kun sãa dee dee, ǹ kun mɛ nɛn gɔ̃ru gà n kɔ̃sa binɛ kua ye nɛn nɔni yi wa, ǹ kun mɛ durum gaa yà n man wãasi, 8Gusunɔ u de ye na duura, goo u ye tubi di u gɛ̃, kpa nɛn dãa gbaaru tu kam ko. 9Nà n maa kurɔ goo binɛ kua, ǹ kun mɛ nà n nùn yina bɛria win dii kɔnnɔwɔ, 10Gusunɔ u de nɛn kurɔ u durɔ goo doo kua, kpa gabu bu ka nùn kpuna. 11- 12Nà n kɔ̃sa yen bweseru kua ya koo man kam koosia ka nɛn arumani sannu nge dɔ̃ɔ. Domi n weenɛ siri kowo u yen bweseru sɛɛyasia. 13Nà n yina n nɛn sɔm kowobu ben kɔsiaru wɛ̃, 14mba kon kpĩ n gere Gusunɔn wuswaaɔ. Nge mba kon nùn sɔ̃ ù n man sɛɛyasiamɔ. 15Gusunɔ wi u man taka kua nɛn mɛron nukurɔ, wiya u maa bu taka kua. Gusunɔ turo wiya u bɛsɛ kpuro mɔma bɛsɛn baawuren mɛron nukurɔ. 16Na ǹ sãarobu yinari ye ba man bikia. Na ǹ maa gɔminibu derire nɔni swãaru sɔɔ. 17Na ǹ gobeku dĩanu birare nɛn yɛnuɔ. 18Domi saa nɛn aluwaasirun di, na ra gobekuba nɔɔriwa nge nɛna na ben tundo, kpa na n gɔminibu nɛni. 19Nà n wɔnwɔndo goo wa u yãnun bukata mɔ, 20na ra nùn yãnu kɛ̃wa ni na kua ka nɛn yaa sabenun sansu u ka wooru yari. 21Na ǹ gobeku goo taki diire yèn sɔ̃ na siri kowo goo tãsa. 22Nà n yeni kpuron gaa koore, Gusunɔ u de nɛn senu nu sɔsikiara saa nin gbin gbinkan di, kpa nɛn gãsenu nu wɔruma nu bɔɔkira. 23Domi Gusunɔn sɛɛyasiabu bu man bɛrum mɔ̀. Na ǹ maa kpɛ̃ n yɔ̃ra win wuswaaɔ win kpãarun sɔ̃. 24Na ǹ nɛn naanɛ dokere wura sɔɔ, n gere n nɛɛ, wura, a sãawa nɛn yĩiyɔbu. 25Na ǹ maa tii suare nɛn dukian kpãarun sɔ̃. 26Na ǹ suru ǹ kun mɛ sɔ̃ɔ sãare, yen gaa yà n yara. 27Nɛn gɔ̃ru ga ǹ wurare ben mi gia asiri sɔɔ. Na ǹ maa nɔmu dokere nɔɔwɔ n ka bu bɛɛrɛ wɛ̃. 28Nà n yen gaa koore, n weenɛ siri kowobu bu man sɛɛyasia. Domi na Gusunɔ Dam kpurogii yinawa mi. 29Na ku ra nuku dobu ko nɛn yibɛrɛ ù n nɔni sɔ̃ɔre. Na ku ra yɛ̃ɛri wahala yà n nùn deema. 30Na ǹ mam torare n win gɔɔ kana ka bɔ̃ri. 31Nɛn yɛnugibu ba yɛ̃ ma na ra sɔbu dam koosie, kpa bu di bu debu nɛn yɛnuɔ. 32Na ku ra wure sɔɔ u kpuna tɔɔwɔ ù n tunuma. Na ra nùn nɛn gamboba kɛniɛwa u du. 33Na ku ra nɛn toranu bere nge tɔn be ba tie. Na ku ra maa nɛn durum tii marisi. 34Na ku ra n tɔmbun geren bɛrum mɔ. Na ku ra tii gɔwe n nɛɛ, ba man gɛma. 35Nɛn gari dãaki wee. Mana kon goo wa u man swaa daki. Dam kpurogii u man wisio. Nɛn yibɛrɛ ù n daa nɛn toranu yorua tireru sɔɔ, 36kon tu sɔndiwa nɛn senɔ, kpa na n tu doke nge sina furɔ. 37Kon Gusunɔ susiwa nge sina boko, kpa n nùn sɔ̃ ye na kua kpuro. 38Nɛn gberu tà n man wuri koosi, ma ten kpĩi yi nɔni yĩresu yarimɔ, 39ǹ kun mɛ, nà n ten dĩanu di na ǹ gãanu kɔsie, ma na be ba raa tu mɔ nuki sanka, 40tu sãki ka yaka kɔ̃susu kpiiyo dĩanun ayerɔ. Yoobun garin kpurowa mi.


Copyright
Learn More

will be added

X\