PILIPI 3:5

5sane kasunat rikala tiang matuuh kutus rahina. Tiang puniki jadma Israel, kawit saking soroh Benyamin, jadma Ibrani tulen. Ngeniang indik ngamargiang Pidabdab Torate, tiang puniki anggota golongan Parisi,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More