PILIPI 3:15

15Iraga sinamian sane sampun dados anak kelih sacara rohani, patut masolah sakadi asapunika. Nanging yening wenten anak ring pantaran semetone sane bina solahnyane, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nerangang indike punika ring semeton.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More