MATIUS 13:14

14Dadinne tegep sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kawarahang olih Nabi Yesaya, ane kene: Ragane lakar madingehang, tur madingehang nanging tuara ngresep, ragane lakar ningalin tur nlektekang, nanging tusing bakal nepukin.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More