EPESUS 3:13

13Duaning asapunika semeton, tiang mapinunas ring semeton, sampunangja semeton rumasa sungsut ring kayun malantaran sangsarane sane tandangin tiang, pabuat parasemeton. Indike puniki sami tandangin tiang wantah uli krana kabecikan semetone.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1235 Languages.

Learn More