2 TESALONIKA 2:6

6Wenten sane nyadelin, mangdane paindikane punika tan kasidan ring masane mangkin, tur semeton pada uning ring indike punika. Sang Corah punika pacang makantenang dewek, yening sampun rauh panemayanipune.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1220 Languages.

Learn More