2 KORINTUS 12:6

6Yen tiang taler mamanah nyumbungang dewek tiang nentenja nambet, santukan tiang nuturang paindikan sane sujati. Nanging tiang nenten nyumbungang dewek, mangda sampunang wenten anak ngajiang tiang lintangan ring sane sampun katonang miwah piragi ipun ngeniang ring indik laksanan miwah baos tiange.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More