2 KORINTUS 1:12

12Sane ngranayang tiang bungah ring manah, inggih punika manut kletegan manah tiange, mungguing idup tiange ring jagate, minakadinipun pisan sajeroning alap asih tiange ring semeton, sampun kawengku antuk kapolosan miwah cita nirmala saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Boya madasar kawicaksanan manusa, nanging madasar kawisesan sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More