1 TESALONIKA 4:10

10Semeton sampun nglaksanayang paindikan kadi asapunika marep ring parasemeton sane wenten ring jagat Makedonia. Punika awinanipun parasemeton, tiang mapinunas ring semeton, mangda semeton sayan nyaratang nglaksanayang paindikan sane kadi asapunika.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More