Tito 2

1Fey chem dungu rume kimeltulmi, feley tami kimeltuafiel ti nor küme kimeltun. 2Fey kimeltuafimi tati putrem fütakeche ñi ayekanoael wesake dungu, ñi yamfal fütachengeael ka ñi küme ngüneduamchengeael. Ka femngechi ñi nieael mupiltun, ka ñi piwkeyecheael ka ñi füta piwkengeael, femngechi tañi yafüngeael ta kutrankawün mew. 3Ka femngechi kimeltuafimi ti putremke domo müley ñi yamfaldomongeael, ñi dallukafengenoael ka ñi ngollifengenoael. Müley ñi nieael ti inayentufal kümeke dungu, 4femngechi ñi kimelafiel ti üllchake domo tañi piwkeyeael engün ñi füta ka ñi dapiafiel ñi pu püñeñ, 5ñi küme ngüneduamchengeael engün, ñi lif mongenngeael, ñi küme dapinieael ñi ruka, küme piwkengeael ka ñi ngünenieaetew kisu ñi füta, femngechi ta iney no rume ñi pepi wesa dungunoael Ngünechen ñi kimelün dungu mew. 6Ka femngechi yafültukuafimi tati wechekeche tañi ngüneduamchengeael engün. 7Fey eymi ka müten nieaymi tami mongen mew ti inayentufal kümeke dungu itrokom dungu mew. Fey kimeltufilmi, femnge kom küme lif rakiduam mew ka ayekankechi no rume. 8Dungufinge kiñe küme nütramkan mew, femngechi ta iney no rume tami entuüñfilnoaetew. Ka femngechi ta yeweay iney rume notukadungueliyiñmew, fey pepi chem pilayay rume taiñ wesa dunguyeaetew ta iñchiñ. 9Ngülamafimi tati pu püresukona tañi müngeltuafiel kom dungu mew ñi küdawelkeelchi pu ülmen wentru, ñi küme müngeltuleael engün, fey ñi chagtudungufengenoael engün. 10Ka ñi weñefengenoael, welu may ñi nor küme mongenngeael. Femngechi ta itrokom che ngüneduamaeyew ñi lif mongen ñi nieel engün, femngechi kisu engün ngüneduamay Ngünechen taiñ Montulchefe tañi kimeltun ñi rume küme dungungen. 11Fey Ngünechen am piwkeyeetew ta iñchiñ, feymew llemay ta wüli ti montuluwün dungu itrokom chengealu. 12Ngünechen ñi kutranpiwkeyechen mew kimeltueiñmew taiñ elkünutuafiel ti wesake dungu ka taiñ illutuwenoael mapu mew mülechi fill wesake dungu. Ka femngechi kimeltueiñmew taiñ nieael tüfachi mapu mew küme rakiduam, nor mongen, ka taiñ nienoael pekakanka rakiduam, 13iñchiñ am maneluwkülelu taiñ üngümnieelchi ayüwün montuluwün dungu tüfey taiñ tukulpakünulelngeel: tañi wiñome pewfaluwtuael taiñ küme Ngünechen ka taiñ Montulchefe Jesucristo. 14Kisu chalintukuwi ñi layael iñchiñ mew femngechi taiñ montulaetew kom taiñ wesake yafkan mew ka taiñ eluaetew lif mongen, kisu am ngenngelu iñchiñ mew, feymew ayüley taiñ femael kümeke dungu. 15Fey feley tami kimeltuael tüfachi dungu, femngechi tami yafülcheael ka tami katrütudunguafiel kom newen dungu mew tati müngeltukenolu. Ka eluwkilnge iney no rume tami illamtuaetew.


Copyright
Learn More

will be added

X\