Apokalipsi 7

1Dew rupalu kom tüfachi dungu, pefiñ meli werken püllü witralelu tüfachi mapu ñi meli ad püle, tüngümniefi engün tati meli trokiñ kürüf tañi kürüfnoael ta tüfachi mapu mew, lafken mew no rume ka chem anümka mew no rume. 2Ka femngechi pefiñ kangelu werken püllü küpalu ta tripawe antü ñi ad püle, ka nielu tati mongelechi Ngünechen ñi sellu. Fey tüfachi werken püllü ta fütra newentu wirarelfi tati kakelu pu werken püllü tati llowyelu ta pepiluwün ñi wesa üñfituafiel ta mapu ka lafken: 3"¡Wesa üñfitukefilmün ta mapu lafken no rume tati pu anümka no rume, petu taiñ tukulelnofiel ta kiñe sellu ñi tol mew tüfeychi pu che poyekefilu ta Ngünechen!" 4Ka allkün tañi rakingen tati pu sellangelu: müley pataka meli mari meli warangka itrokom tati pu israelche tañi trokiñche mew. 5Markangeyey mari epu warangka Juda tañi trokiñche mew, mari epu warangka Ruben tañi trokiñche mew, mari epu warangka Gad tañi trokiñche mew, 6mari epu warangka pu che tuwlu Aser tañi trokiñche mew, mari epu warangka tuwlu Neftali tañi trokiñche mew, mari epu warangka tuwlu Manase tañi trokiñche mew, 7mari epu warangka tuwlu Simeon tañi trokiñche mew, mari epu warangka Levi tañi trokiñche mew tuwlu, mari epu warangka tuwlu Isaakar tañi trokiñche mew, 8mari epu warangka tuwlu Sabulon tañi trokiñche mew, mari epu warangka tuwlu Jose tañi trokiñche mew ka mari epu warangka tuwlu Benjamin tañi trokiñche mew. 9Fey rupalu kom tüfachi dungu, adkintun, fey pefiñ ta fentren pu che kom trokiñke mapu tuwlu, kakerume tuwünngelu, kakerume dungun nielu. Witrawitraley engün tati longko ülmen mülewe ñi fül mew ka tati Korderu ñi adkiñ mew, fey rume fentrenngelu engün am, iney no rume ta pepi rakilaeyew. Tukutuwküley engün fülang takuwün ka nieyey engün tapül palmera tañi kuwü mew. 10Kom wirarküley engün newentu dungun mew: "¡Iñchiñ taiñ Ngünechen, tati anülelu ta longko ülmen wangku mew, ka femngechi tati Korderu montuleiñmew!" 11Fey kom tati pu werken püllü witraley engün, wallpaley engün ti longko ülmen wangku mew ka tati pu fütakeche mew ka tati meli pu mongelechi püllü. Fey lloyünagi engün tati longko ülmen wangku mew, idapuy ñi tol engün pülli mew, fey püramyefi ta Ngünechen, 12feypilen mew: "¡Felepe may! Tati püramyen, tati fütra pepiluwün, tati kimün, tati mañumtun, ka ti yamniengen, tati newen ka ti awtoridad chalintukunielngepe taiñ Ngünechen fewla ka rumel rupaleachi tripantu mew. ¡Felepe May!" 13Feymew kiñe tati putrem fütakeche ramtuenew: "¿Iney engün am tati fülang takuwün tukunielu, ka chew anta tuwi engün?" 14"Eymi ta kimnieymi, ñidol", pifiñ ñi llowdungufiel. Fey kisu feypienew: "Fey tüfa engün tati rupayelu ti fütra kutrankawün mew, tati küchayelu tañi takuwün ka fülangeltufilu reke tañi maneluwün mew tati Korderu ñi wütrulelchi mollfüñ mew. 15"Feymew ta müley engün Ngünechen tañi longko ülmen wangku ñi fül mew, fey antü ka pun poyekefi engün tañi ngillatuwe ruka mew. Tati anülelu ti longko ülmen wangku mew ingkanieaeyew engün tañi pepiluwün mew. 16Kutrankawwelayay engün ta ngüñün mew, wüywün mew no rume, antü rume ta pütrelayaeyew engün, are rume ta wesalkalayaeyew engün. 17Fey ti Korderu, mülelu ti longko ülmen wangku ñi rangiñ mew, kamañnieaeyew ta ufisa reke, ka eluaeyew fentren ko tati wülkelu rumel mongen, fey Ngünechen ngüdulluñmayaeyew kom ñi külleñu ñi nge mew."


Copyright
Learn More

will be added

X\