Apokalipsi 1

1Fey tüfa ta Ngünechen ñi yefalelfielchi dungu ta Jesucristo, femngechi kisu tañi kimelelafiel tañi pu poyekeetew tati müte tuntepu mew no feleachi dungu. Jesucristo ta werküfi ñi werken püllü tañi kimelelmeaetew iñche Juan kisu ñi kona, 2fey iñche nütramyen kom tañi peelchi rüf dungu, ka kelludunguntukulen Ngünechen tañi werken dungungen mew, fey Jesucristo feyngey piniefi kom tüfachi dungu. 3Ayüwün nieay tati chillkatulu ka ti pu allkütulu tüfachi werken dungu llowel ta Ngünechen mew, ka tati feyentulu kom tati wirikonkülelu ta tüfa mew, dew fülkülepalu am tati antü ñi mupiael tüfachi dungu. 4Iñche Juan, kake kiñeke wirilelfiñ tati regle trokiñ feyentulelu mülelu Asia ñi trokiñ mapu mew. Llowmün may ta eymün fürenechen ka küme tüngün ñi wülel ta Ngünechen tati mülelu ka mülekelu ka rumel mülealu, ka tati regle küme püllü mülelu tati ülmen mülewe mew, 5ka femngechi ta Jesucristo, nor dungu mew feypikelu, fey tati wünelu mew wiñomongetulu ka niey ta awtoridad tüfachi mapu mew müleyechi pu longko ülmen mew. Cristo ta piwkeyenieeiñmew, ka wiñoduamangetuiñ taiñ yafkan mew kisu tañi wütrulelchi mollfüñ mew. 6Ka longko ülmenngepay ta iñchiñ mew. Saserdotekünueiñmew taiñ poyeafiel kisu tañi Chaw ka ñi Ngünechen. ¡Fütra püramyengepe ta Cristo ka tati fütra pepiluwün rumel kisungepe! Felepe may. 7¡Cristo küpaley ta tromü mew! Kom che ta peaeyew, tañi pu chükadetew kütu, ka kom mapu mülechi pu trokiñche rume kutrantupiwkeay ka ngümayay engün kisu mew. May, felepe may. 8"Iñche ta alfa ka omega, iñche mew am llitulu ka afpulu kom dungu, tati kom pepiluwün niechi Ngünechen, tati mülelu ka mülekelu ka rumel mülealu" pi ta Ñidol. 9Iñche ta Juan, eymün iñchiñ kiñewküleiñ ta Jesus mew, ka koneltuleiñ Ngünechen tañi ülmenngen mew, femngechi kutrankawiyiñ Jesus ta yafültukutukeeiñmew. Fey iñche tañi kimelün mew Ngünechen tañi werken dungu Jesus tañi feypiel, iñche püresulen tati Patmo pingechi wapi mew. 10Feymew Ñidol tañi antü mew tati Küme Püllü ngünenieenew, fey allkün iñche tañi furi püle kiñe newentu dungun, kiñe kullkull reke, 11tañi feypietew: "Iñche ta alfa ka omega, iñche mew am llitulu ka afpulu kom dungu. Wirifinge ta kiñe chillka mew tami petu peelchi dungu, ka werkülelfinge tati regle trokiñ feyentulelu mülelu ta Asia ñi trokiñ mapu mew: ta Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia ka Laodisea." 12Feymew wiñokintun tañi peafiel iney tañi dunguetew, fey femngechi femlu iñche, pen regle oro küdetuwe, 13fey pu rangiñ tati regle oro küdetuwe mew, pefiñ kiñe aymüñ che adngelu, tukuniey kiñe takuwün puwkülelu namun püle ka niey kiñe oro iwüd rupalechi trariwe ñi rüku püle. 14Fey tañi longko lingari kal ufisa reke, ka pire reke feley, ka femngechi ñi nge weywiñ kütral reke feley. 15Fey ñi namun wilüfi fente küme liftulechi fronse reke fundingelu ta kiñe orno mew, ka ñi dungun fentre ñi newenngen tati rarakülechi lewfü reke femngey. 16Fey tañi man kuwü mew niey ta regle wangülen, fey ñi wün mew ta tripatripangey kiñe wechuñngechi kuchillu reke epuñpüle yungelu. Fey ñi ange antü reke feley, wilüfüyüm itrokom ñi newen mew. 17Fey pefilu iñche, trananagün kiñe la reke kisu ñi namun püle. Welu kisu fampuwüli ñi man kuwü iñche mew, fey feypienew: "Llükakilnge. Iñche tati wünenkülelu ka tati inankülelu, 18ka tati mongelelu. Lakefun, welu tüfa rumel mongeletun. Iñche ta nien pepiluwün tañi ngüneafiel tati lan dungu. 19"Wirintukufinge tami peelchi dungu, fey tüfa ta mülelu ka tati mülealu rupalechi antü mew. 20Fey tüfa tañi ellkalechi dungu ñi nien tati regle wangülen tami peel iñche ñi man kuwü mew, fey ka tati regle oro küdetuwe: tati regle wangülen pengelniefi tati pu werken püllü mülelu tati regle trokiñ feyentulelu mew, fey tati regle küdetuwe pengelniefi tati regle trokiñ feyentulelu.


Copyright
Learn More

will be added

X\