Filemon 1

1Iñche Pablo, püresulen ta Cristo Jesus ñi duam. Eymi Filemon wirileleyu ta tüfachi karta kiñentrür tañi peñi Timotew iñchiw. Eymi ta iñchiñ taiñ ayünieelchi kompañ ta küdaw mew. 2Lemoria pifinge tüfeychi pu che feyentulelu tati trawüluwkelu tami ruka mew, ka femngechi taiñ lamngen Apia ka Arkipo, iñchiñ taiñ kompañ ta yafüluwün mew kiñentrür taiñ küdawkeel. 3Fey Ngünechen iñchiñ taiñ Chaw ka Ñidol Jesucristo füreneaeymünmew ka nieaymün kisu ñi küme tüngün tamün mongen mew. 4Fey ngillatuyüm, tukulpakeeyu ta eymi, fey mañumkefiñ ta Ngünechen, 5iñche am feypingekelu tami feyentulen ta Ñidol Jesus mew, ka tami rume piwkeyeniefiel ta kisu ka itrokom che koneltulelu ta Ngünechen ñi feyentulechi pu trokiñche mew. 6Fey pewmangen eymi tami mupiltulen ñi küme kimfalael itrokom che mew, tami küme longkontukuafiel itrokom ti küme felen taiñ llowel ta Cristo Jesus mew. 7Rume ayüwkülen ka yafüluwkülen eymi tami kellukefiel mew itrofill chemkün mew ka tami piwkeyefiel tati pu feyentulelu, fey kisu engün doy yafüluwi ñi piwke mew. Feychi dungu mew mañumfalimi, peñi. 8Feymew iñche, tunte Cristo ñi apostolngefun rume, niefun fentren dungu tami werküafiel chem dungu tami femafel, 9welu may doyümün tami llellipuafiel piwkeyen mew. Iñche Pablo dew putremkülewen, fey fewla püresulen ta Cristo Jesus ñi duam, 10Onesimo mew füreneen piaeyu. Kisu ta iñche ñi fotüm reke ka müten Ngünechen ñi dungu mew am feyentulu iñche püresulelu ta karsel mew, fey kisu ta rume kellukeenew. 11Kuyfi mew petu mülelu eymi engu, Onesimo chem mew no rume ta puwtukelafeymew, welu fewla küme puwtunietuaeymew ta eymi chumngechi femkey ta iñche mew. 12Feymew wiñome werküleltuaeyu tami küme llowtuafiel iñche ka müten reke tami llowafiel tati. 13Iñche ayülefun ñi nieafiel tüfa mew femngechi tañi poyeafetew ta iñche eymi reke, iñche tañi püresulen mew ta Cristo ñi küme dungu tañi duam. 14Welu ayülan tañi nünagümafiel eymi ta femkape tami pinon rume, femngechi tami aporia fürenenoafiel, welu may eymi kisu tami piael. 15Pichi alüñma püntütripay ta Onesimo, fey fewla ñi rumel mületuael eymi engu. 16Fey tüfa kiñe püresukonangewetulayay, welu may doy küme puwtuletuay ta kiñe püresukona mew. Kiñe ayün peñingetuay. Iñche rume piwkeyeniefiñ, fey eymi feley tami doy piwkeyetuafiel, ñi re chengen mew müten no, welu may ñi kiñe peñingen mew ta Ñidol mew. 17Feymew lle, kiñe tami peñi trokinieeli ta iñche tami feyentulen ta Ñidol mew, llowtufinge ta Onesimo iñche ka müten reke, 18fey chem chemkün rume weñeentuñmaelmew, kam pülata rume defenieelmew, iñche ta kullituaeyu. 19Iñche, Pablo, wirileleyu tüfachi karta, iñche ñi kuwü mew ka iñche ñi letra: Iñche ta kulliaeyu. ¡Tunte felefuy tami tukulpalelafiel, welu eymi tami defeniefiel, tami mongen kütu! 20Felelley may, peñi, füreneaen tami feyentulen ta Ñidol mew. Yafültukuñmaen tañi piwke tami peñiyefiel mew ta Cristo mew. 21Wirileleyu tüfachi dungu iñche am küme kimnielu tami müngeltuael. Ka femngechi kimnien tami doy küme femael tüfeychi dungu tami feypipefiel. 22Fey ka femngechi, pepikanienge iñche tañi umañtupuael, fey iñche am maneluwkülelu eymün tamün ngillatulen ta Ñidol mew, Ngünechen eluafenew tamün pewmeafiel. 23Lemoria pifaleymew ta Epafra, iñche mew mülelu ta karsel mew Cristo Jesus ñi duam. 24Ka femngechi lemoria pifaleymew Marku, Aristarku, Dema ka Luka, ñi kellukeetew tañi küdaw mew. 25Fey Ñidol Jesucristo ta füreneaeymew ta eymi.


Copyright
Learn More

will be added

X\