Ebrew 8

1Fey tüfa tañi petu feypielchi dungu: feley taiñ kimael tañi mülen taiñ kümelkaweltuaetew Ngünechen iñchiñ, fey kisu müleputulu ta wenu mapu mew, Ngünechen elueyew tañi fütra pepiluwün. 2Fey küdawkülepuy kiñe saserdote reke feyti rüfngechi dullin ngillatuwe mew, Ngünechen tañi dewmael, welu ti pu che no. 3Kom Wünen Longko Saserdote dullingekey femngechi tañi chalintukuafiel ti ofrenda ka ti langümelchi kulliñ, feymew Jesucristo ka femngechi felefuy ñi femael. 4Fey kisu mülefule ta mapu mew, saserdotengelayafuy tati, fey tüfa mew am dew mülefulu ta saserdote tati chalintukukelu ta ofrenda chumngechi werküniey Moyse ñi ley dungu. 5Welu tüfachi pu saserdote küdawkey kiñe ngillatuwe mew inayentulelu Moyse tañi peel mew, adentulelu wenu mapu mew. Fey kimnieiñ ta tüfey ñi adentulen, fey feychi Moyse eluwlu ñi dewmayafiel tati küme ngillatuwe, Ngünechen feypieyew: "Küme allkütunge ka dewmafinge kom chumngechi pengeleleyu ta eymi tati Sinay wingkul mew." 6Welu iñchiñ taiñ Ñidol Jesucristo elungey ñi doy küme saserdotengeael ka femngechi tañi kümelkaweltuafiel che engu ta Ngünechen kiñe doy küme eldungu mew, tati nielu doy kümeke tukulpakünuelchi dungu. 7Fey ti wüne mülechi eldungu rume kümefule, ngelayafuy ñi duamtungeael ta kangelu eldungu, 8welu Ngünechen ngüneduamfi ta tüyechi pu che ñi welulkawkülen ñi rakiduam mew, feymew feypi: "Ngünechen ta feypi: Rupalechi antü mew iñche dewmatuan kiñe we eldungu ta Israel iñchiw ka Juda iñchiw. 9Tüfachi eldungu ta felelayay tüfey reke tañi dewmalelfiel kisu engün ñi kuyfike tuwün em, feychi iñche ñi kuwü mew küñatumetufiñ reke tañi nentupatuafiel engün ta Egipto mapu mew: Fey kisu engün am mupitunolu iñche ñi eldungu, feymew kisuelkünutufiñ engün, pirkey ta Ñidol Ngünechen. 10Fey ti eldungu ñi dewmayael ta Israel iñchiw ti amulechi tripantu mew, fey tüfa tatey, pirkey ta Ñidol Ngünechen: Elkünulelafiñ iñche ñi ley dungu kisu engün ñi longkontukuael ka wirilelafiñ reke kisu engün ñi piwke mew. Fey iñche kisu engün ñi Ngünechenngean, fey kisu engün kay iñche ñi trokiñchengeay. 11Fey doy duamtungewelayay welukonke ñi kimeltuael ñi chafche ka ñi pu reñma no rume tañi adümelafiel, femngechi tañi kimafiel ta Ngünechen, fey itrokom engün am ta kimaetew tati doy wünenkülelu ka tati doy inankülelu. 12Iñche ta wiñoduamatuafiñ kisu engün ñi femkeelchi wesake dungu, ka doy tukulpañmawelayafiñ kisu engün ñi yafkan." 13Fey famngechi dungulu ta Ngünechen kiñe we eldungu mew, fey feypifi ñi dew kuyfintuwün tati wüne mülekelu. Fey tati dew füchalewelu ka kümewenolu, pichilewey dewma tañi aftuael.


Copyright
Learn More

will be added

X\