Ebrew 4

1Feymew, petu taiñ niefel tati adkünuelchi dungu taiñ llowael ta Ngünechen tañi küme tüngün, feley taiñ kuñiwtuleael femngechi kiñekentu eymün felekilpe ñi llownoafiel. 2Fey iñchiñ ka femngechi kimelngeiñ ti werken montuluwün dungu, chumngechi kimelngey ta kisu engün, welu kisu engün chem mew rume kümelkalaeyew ñi allküfiel mew, llownofilu engün am mupiltun mew. 3Welu iñchiñ, tati mupiltulelu, dew llowiyiñ Ngünechen ñi küme tüngün. Ngünechen feypi: "Iñche ñi rume lladkün mew, kuyalltun tañi llownoael engün iñche ñi küme tüngün." Welu Ngünechen ñi küdaw dew dewfuy, feychi dewmafilu kom tati mülelu. 4Fey kiñe trokiñ püle tati Wirin Chillka mew feypiley tati regle puwchi antü mew: "Ngünechen dewmalu itrokom ñi küdaw, fey kansatuy ti regle puwchi antü mew." 5Fey ka wiñome feypiletuy ta Wirin Chillka mew: "Nielayay engün iñche ñi küme tüngün." 6Welu petu müley ta kiñekentu ñi llowael üyechi tüngün, fey tüfey engün tati wüne allküyelu ti kimelün montuluwün dungu llowlay engün tañi müngeltukenon mew. 7Feymew Ngünechen ka wiñome feypi ñi legtuafiel kiñe antü, kiñe we "fachantü" feychi adkünulu David tañi feypiael, rume fentren tripantu rupalu, fey feypiley tati Wirin Chillka mew: "Fey fachantü allkülmün eymün Ngünechen tañi dungu, yafükünukilmün tamün piwke." 8Fey Josue kay elufule ti pu israelche tañi tüngkületuael, Ngünechen ngelayafuy ñi adkünuael kangelu "fachantü". 9Feymew petu müley kiñe küme tüngün Ngünechen ñi trokiñchengealu: 10fey tüfeychi pu che tati dew llowlu Ngünechen ñi tüngün, tüngkülewey ñi küdaw mew, chumngechi ta Ngünechen tüngkülewey kisu ñi küdaw mew. 11Feley may taiñ yafüluwael fey taiñ llowael üyechi küme tüngün, femngechi ta iney no rume ñi inayentunoael tati feyentulenochi che mew. 12Ngünechen ñi dungu mongen dungu ka pepiluwün dungu. Doy yungey reke kom epuñpüle yungechi wayki mew, fey konpukey reke ponwitu kuerpu mew ka ti püllü mew kütu, ka inarumekefi ñi chumngechi rakiduamkülen ta piwke. 13Ngelay chem no rume tañi dewmael ta Ngünechen ñi ellkaleael ta kisu mew. Itrokom dungu fente küme peniengey ta kisu mew, fey kisu mew am felelu taiñ nentudungupuael. 14Jesus, Ngünechen tañi Fotüm, fey iñchiñ taiñ kümelkaweltuetew Ngünechen engu, tati konpulu ta wenu mapu mew. Feymew müley taiñ inayafiel küme mupiltun mew taiñ feyentunieelchi dungu. 15Fey iñchiñ taiñ kümelkaweltuetew Ngünechen iñchiñ feley taiñ kutranpiwkeyeaetew taiñ kutrankawkeelchi ngañwadün dungu mew, kisu am ka femngechi kutrankawünngechi dungu mew rupalu iñchiñ reke, welu kisu turpu yafkalay. 16Feymew fülpuaiñ may maneluwün mew tati rume piwkeyechenngechi Ngünechen ñi adkiñ mew, femngechi ta kisu taiñ kutranpiwkeyeaetew ta iñchiñ ka taiñ füreneaetew chem lelen mew rume duamtuliyiñ taiñ kellungeael.


Copyright
Learn More

will be added

X\