Efesio 1

1Iñche ta Pablo, Jesucristo tañi apostol Ngünechen ñi piel mew, wirilelfiñ ta tüfachi karta tüfeychi pu che mülelu ta Efeso waria mew, koneltulelu ta Ngünechen mew ka feyentulelu ta Cristo Jesus mew. 2Fey Ngünechen taiñ Chaw ka Ñidol Jesucristo füreneaeymünmew kisu engu ñi kellun mew ka kisu engu ñi küme tüngün eluaeymünmew ta eymün. 3Püramyefiyiñ ta Ngünechen Ñidol Jesucristo tañi Chaw, fey taiñ kiñewkülen mew ta Cristo iñchiñ füreneeiñmew itrofill kümeke dungu mew. 4Ngünechen ta dullieiñmew ta Cristo mew petu ñi dewmangenon rume ta mapu, femngechi taiñ müleael kisu mew, taiñ nieael nor mongen ka taiñ nienoael chem yafkan no rume. Kisu ñi piwkeyen mew 5wüne dullikünueiñmew femngechi ta Ngünechen kisu ñi yall reke taiñ nieaetew ta iñchiñ Jesucristo mew, chumngechi kisu ñi adkünuel ka ñi ayüelchi dungu. 6Fey tüfachi dungu mew rumel püramyekefiyiñ ta Ngünechen kisu ñi fütra küme pepiluwün mew, femngechi füreneeiñmew kisu ñi sakin Fotüm mew. 7Cristo mew, Ngünechen ta kulliñmaeiñmew reke kisu ñi Fotüm ñi wütruelchi mollfüñ mew feychi lalu, ka wiñoduamatueiñmew iñchiñ taiñ yafkan mew. 8Ngünechen pengeleleiñmew kisu ñi fentren piwkeyen taiñ eluetew mew kom kimün ka fill adümuwün. 9Femngechi elueiñmew taiñ kimüñmayafiel kisu ñi kimngekenofelchi küme dungu kisu müten tañi adkünuel femngechi tañi ayüel ñi femürpuael ta Cristo mew 10chumngechi ñi adkünungen tüfachi dungu. Fey rüfkünu mew ñi mupiael puwle ta tripantu, Ngünechen tañi trawülael itrokom dungu, fey Cristo tañi longkoleael tati mülelu wenu mapu mew ka müleyelu nag mapu mew. 11Ngünechen am rumel femkelu itrokom tañi adkünuel kisu tañi kümelu ñi trokifiel, feymew ta dullintueiñmew taiñ koneltuael ta Cristo mew femngechi taiñ püramyeafiel iñchiñ taiñ mongen mew. 12Iñchiñ taiñ pu judiungen wünelu mew maneluwiyiñ ta Cristo mew, femngechi taiñ mongen mew ñi püramyengeael ta Ngünechen ñi fütra pepiluwün. 13Ka femngechi eymün, feychi allkülu ti rüfngechi werken kimelün dungu, ti we kimelün montuluwün dungu, fey feyentuymün ta Cristo mew, kiñewimün ta kisu mew, ka markakünungeymün ta Ngünechen tañi ngenngetun ta eymün mew tati Lif Küme Püllü mew, kisu tañi feypikünuel ñi wülael. 14Tati Lif Küme Püllü taiñ llowel feypiley taiñ llowael ti koneltuleelchi montun, Ngünechen taiñ eluaetew feychi kom montulfile kisu ñi dullituelchi trokiñche. Fey femngechi ta püramyengeay kisu ñi fütra pepiluwün mew. 15Feymew, kimnielu am iñche eymün tamün feyentulen ta Ñidol Jesus mew ka tamün piwkeyeniefiel kom tati koneltulelu Ngünechen ñi trokiñche mew, 16fentekünukelan ñi mañumtuafiel ta Ngünechen eymün mew, iñche ta ngillatuñmaniewkeyiñ. 17Ngillatukefiñ taiñ Ñidol Jesucristo ñi Ngünechen, tati fütra pepiluwünngechi Chaw, tamün eluaetew Lif Küme Püllü mew küpachi kimün, femngechi tamün longkontukuafiel kisu ñi pengelelchi dungu ka ñi doy küme kimngeael. 18Ka ngillatukefiñ ta Ngünechen eymün tamün fente küme kimafiel, ka femngechi tamün küme adümael ñi chumngechilen tati maneluwün tamün mütrümetew ta Ngünechen. Ka femngechi tamün kimafiel ti fütra küme montuluwün Ngünechen tañi eluafiel tüfey engün tati koneltulelu kisu ñi trokiñche mew. 19Ka ngillatukefiñ ta Ngünechen tamün kimael kisu ñi fentren nieelchi pepiluwün, tüfey taiñ elunieetew iñchiñ tati pu feyentulelu. Fey tüfachi fütra pepiluwün iñchiñ taiñ llowel fey ta Ngünechen ñi pengelelchi pepiluwün 20feychi wiñomongeltufilu ta Cristo ka elufi ñi llowael kom püramyen, fey ñi müleael kisu engu ta wenu mapu mew. 21Ka elufi tañi ngünenieafiel itrokom tati nielu pepiluwün, awtoridad, ngüneluwünngelu ka ñidolküleyelu mew ka ñi ngünenieafiel kom tati mülelu fantepu mew ka tati mülerpualu. 22Ngünechen itrokom dungu wültufi ta Cristo ñi ngünenieael, ka Cristo müten ta longkokünufi itrokom ñi trokiñche mew. 23Fey ñi trokiñche am Cristo ka müten ñi felen, Cristo am itrokom mew mülelu, fey Cristo ka müley itrokom dungu mew.


Copyright
Learn More

will be added

X\