2 Korintio 2

1Feymew eluwlan tañi ka wiñome witrankontuwmeafiel ta eymün, fey tamün wiñome weñangküluwnoafiel. 2Fey itrokom eymün weñangküluwfuliyiñ, ngelayafuy iney no rume eymün mew tañi eluafetew ayüwün, kom weñangküleafulu am eymün. 3Feychi dungu mew wirileluwiyiñ ta karta, femngechi tamün adkünuafiel tati wesake dungu mülelu ta eymün mew petu tañi puwnon iñche. Femngechi puwli iñche, tañi weñangküpunoael, doyelchi may tañi ayüwael iñche eymün mew. Rüf maneluwkülen iñche ayüwküleli, eymün tamün ka ayüwael kay. 4Welu feychi wirileluwiyiñ nga tüfeychi karta rume fillduamkülen ka weñangkülen ka meken ñi ngüman kütu. Welu wirileluwlayiñ tamün weñangküleael ta eymün, welu may femngechi tamün kimael iñche tamün rume piwkeyewfiel. 5Fey iñche tañi karta mew tukulpafiñ tati che tamün fill weñangkületew. Fey tüfachi dungu weñangkülkaenew, welu iñche müte wesalkalaenew, welu may eymün ta doy wesalkaeymünmew, welu müte rumeñma no tañi fillpikawafel ta iñche. 6Feytichi kutrankan dungu tamün elufiel tati che itrokom eymün, dew puwi tamün fentekünulelafiel, 7fey fewla feley tamün wiñoduamatuafiel ka tamün yafültukuafiel kisu ñi femael kay ti kümeke dungu. Fey rume weñangkülkafilmün, feleafuy ñi rume ngañwadüwün. 8Feymew llellipuwayiñ tamün wiñome piwkeyetuafiel. 9Tüfachi dungu kuyfi dewma wirileluwiyiñ, fey tüfa famngechi iñche tañi küme kimael eymün tamün rüf dungu mew müngeltuael iñche ñi ngülam. 10Feymew tüfeychi che eymün tamün wiñoduamatuel, iñche ka femngechi wiñoduamatuafiñ. Mülele chem dungu mew rume tañi wiñoduamangetuael, iñche ta wiñoduamatufiñ. Fey Cristo kimniey tañi wiñoduamatufiel küme piwke mew, eymün tamün kümelkawafiel. 11Fey famngechi ta weküfü ngelayay taiñ wewaetew ta iñchiñ, kimniefilu am iñchiñ ñi chumngen ta weküfü ñi wesa ngünen. 12Feychi puwlu iñche Troa waria mew tañi wewpipuafiel Cristo ñi werken dungu, ta Ñidol eluenew ñi küdawpuael kisu ñi dungu mew. 13Welu newe küme tüngduamkülepulan, iñche am pepunofilu taiñ peñi Tito. Feymew rume pichiñma mülepun ka pürüm chalitufiñ tati feyentulechi pu che mülelu Troa mew, fey amun ta Masedonia trokiñ mapu mew. 14Welu ¡püramyengepe ta Ñidol Ngünechen ta Cristo tañi femelchi küme dungu mew! Kuyfi ta kayñetukefuiñ, welu fewla kisu müten ta weweiñmew. Fey tüfa chuchi püle rume amuiñ, kisu ta adkünukeeiñmew taiñ kimngeael taiñ kimeltukeelchi dungu mew, fey kisu tañi küme dungu wall püle rupakey kiñe küme perfume reke. 15Fey iñchiñ taiñ mongen küme insienso reke feley Ngünechen mew, Cristo am mülelu iñchiñ mew. Feychi insienso puwküley kom tati dew feyentulelu mew ka femngechi tati pu feyentukenolu mew. 16Fey tati pu feyentukenolu mew, tüfachi insienso ta kiñe nümülewechi la reke feley, welu tati pu dew montulu mew, kiñe küme nümünngechi perfume reke femngey, wülkelu ta mongen. ¡Welu ngelay iney no rume kisutu pepilafel ñi kimngeael tüfachi fütra afmatufalchi dungu! 17Welu iñchiñ ta pepi kimeltuiñ tüfachi afmatufalchi dungu, iñchiñ am kimeltukenolu Cristo ñi küme dungu taiñ wewam ta pülata. Taiñ femafel, fente küme kimeltukeiñ nor piwke mew ka küme rakiduam mew, Ngünechen werküetew am iñchiñ ka kiñewküleiñ ta Cristo mew.


Copyright
Learn More

will be added

X\