2 Korintio 10

1Iñche ta Pablo, chumngechi ta Cristo mallmangelay ka ñom piwkengey, ka femngechi ñom piwke mew iñche ayülen tamün allkütuael tamün feypiwafiel. Fey feypingekey iñche mülepuyüm eymün mew, iñche tañi rume ñom piwkeleken, welu alümapuletuyüm, rume yafü dungu ñi nietuken. 2Feymew, feypiwayiñ tamün müngeltuael iñche tamün feypiwafielchi ngülam, fey femngechi amuli wüla ñi witranngemeael, ñi yafüdungumekepunoael. Welu ¿yafüdungupupelayafiñ tüfey engün tati re koyla dungu mew feypikelu iñche tañi re kisu ngünewkülen, chumngechi femkey tati pu che kiñewkülenolu ta Cristo mew? 3Feyngey ta iñche kom che reke tañi felen, welu re che ñi kimün mew müten reküluwkülelaiñ chumngechi femkey feychi pu koyla ngünen kimeltufe. 4Chumngechi tati pu soltaw tüfachi mapu mew pünekey engün fentren weychawe, iñchiñ ka weychakeiñ reke, welu femkelaiñ chumngechi ñi femken tati pu feyentulenolu, welu may Ngünechen tañi pepiluwün mew dungukeiñ taiñ teyfükayafiel reke kom wesake rakiduam. 5Fey femngechi teyfükakefiyiñ kom trürümkan dungu ka itrokom ti kimchekawünngen, tati katrütukelu ñi kimngeael ta Ngünechen. Kom che ñi rakiduam famtukupakefiyiñ ta Cristo mew, femngechi ñi müngeltunieafiel ta kisu. 6Ka ayüleiñ taiñ katrütupuafiel tañi niewenoael chem koneltun rume eymün mew tañi müngeltunon mew engün, fey eymün kay tati ayüleyelu tamün müngeltuafiel ta Cristo, pengepe tamün fente küme müngeltunieafiel ta Cristo. 7Eymün ta rume poyetukefimün ta che petu tamün kimnofiel rume tañi chumngechi chengen. Müley kiñeke che eymün mew feypikelu ñi mülen ta Cristo kisu engün ñi mongen mew, welu feypikey engün iñche ñi mülenon ta Cristo mew. Welu rüf mew mülefule Cristo kisu engün mew, feypiafuyngün iñche mew ñi mülen ta Cristo kay. 8Tunte feypiay engün rume iñche tañi mallmawkülen reke tamün ngüneniewfiel mew ta eymün, feley llemay ngüneniewiyiñ Ñidol Jesucristo tañi eluetewchi küme dungu mew, tamün wesalkanoafiel, welu may tamün kümelkawafiel. Fey iñche chumkawnorume yewelkawlayan tüfeychi küme dungu mew. 9Ayülelan tamün pellkelkawafiel iñche tañi karta mew. 10Müley ta kiñeke che feypikelu: "Pablo ñi karta ta rume yafüdungukey ka kutrantupiwkenngey, welu mülepayüm faw chem yafüdungukelay rume ka newe küme wewpitukelay." 11Welu tüfeychi che femngechi feypikelu, feley ñi ngüneduamael fey chumngechi wiriken iñche fentren yafüdungun mew alümapuleyüm, ka femngechi yafüdunguan mülepuli eymün mew. 12Fey tüfeychi pu che tañi kayñetukeetew, fey re kisutu iñche ta apostol pikeyngün, welu doy küme kimeltufekawünngelu engün iñche mew, iñche ta fütra piwkewlayafun tañi feypiael iñche kisu engün reke ñi mülen kam ñi chapümtukuael kisu engün mew, femngechi ñi kimgeafel iney ñi doy adümuwün. ¡Fütra kimfali ñi wedwed rakiduam ñi nieel engün! Re kisutu pepikakeyngün ñi chumngechi mongen ñi nieael, fey femngechi femyüm tañi pepikaelchi dungu engün, rume küme femlu trokiwkeyngün. 13Iñche ta amul mallmawlayan tañi feypiael ñi kimeltukefiel ti pu che fey tañi femkenofiel rume. Ngünechen may adkünukeeiñmew chew püle taiñ küdawael taiñ kimeltuafiel tati küme dungu, fey kisu tañi adkünun mew puwiyiñ ta eymün mew Korinto waria mew. 14Fey femngechi mülepuyüm iñchiñ ta eymün mew, doy rumerpukelaiñ kañpüle taiñ küdawael. Welu may küdawkeiñ eymün mew müten Ngünechen taiñ adkünuetew. Kisu engün ta felefuy ñi fillpiafel wüla puwfule engün tamün kimeltuaetew, welu tüfa ngelay ñi chem piael engün iñchiñ am wüne puwlu tamün kimeltuwafiel Cristo tañi küme dungu. 15Fey iñchiñ püramuwkelaiñ koyla dungu mew tamün kimeltuwfiel Cristo ñi küme dungu, iñche lle tati wüne kimeltufilu ta eymün, welu kisu engün no tamün wüne kimeltuetew. Fente küme maneluwkülen, fey eymün doy amulele tamün maneluwün ta Ngünechen mew, femngechi ta doy küme ngüneduamafimün iñche tañi koneltulen tamün kimeltuwafiel ta eymün, chumngechi ta Ngünechen taiñ adkünuetew. 16Feymew ayüleiñ taiñ doy rumerpuael Korinto waria mew taiñ kimeltupuael Cristo ñi küme dungu Korinto tañi doy üyew püle müleyechi waria mew, welu kimeltuaiñ chew iney no rume tañi petu kimeltukenon. Femngechi iney no rume tañi feypinoam iñchiñ taiñ rangiñ konkiyawken chew kangelu dew kimeltuwiyekemum. 17Fey "kiñe che rüf ayüle ñi mallmawael, mallmawpe ta Ñidol ñi femelchi dungu mew." 18Feymew ngelay may tañi llowngeael kiñe küme kimeltufe reke tüfey engün tati mallmakawünngelu re kisu ñi kimün mew, welu may feley tañi llowngeael kiñe küme kimeltufe reke tüfey ta Ñidol tañi dulliel tañi kimeltufengeael.


Copyright
Learn More

will be added

X\