2 Korintio 1

1Iñche Pablo, Jesucristo ñi apostol Ngünechen ñi ayüel mew, kiñentrür tañi peñi Timotew iñchiw chaliwpeyiñ tüfachi karta mew ta Ngünechen ñi feyentulechi trokiñche tati mülelu Korinto waria mew ka Ngünechen ñi trokiñche mülelu Akaya trokiñ mapu mew. 2Fey iñchiñ taiñ Chaw Ngünechen ka Ñidol Jesucristo füreneaeymünmew kisu ñi piwkeyechen mew ka eluaeymünmew ñi küme tüngün eymün tamün mongen mew. 3Püramyekefiyiñ ta Ngünechen taiñ Ñidol Jesucristo ñi Chaw, taiñ rumel kutranpiwkeyenieetew ka taiñ yafülkeetew. 4Kisu ta yafülkeeiñmew kom taiñ kutrankawün mew, fey chumngechi Chaw Ngünechen yafülkeeiñmew ta iñchiñ, ka femngechi pepi yafültukuafiyiñ kakelu che kutrankawkülelu. 5Fey chumngechi fente kutrankawiyiñ iñchiñ Cristo ñi duam, ka femngechi fente yafültukueiñmew ta Cristo. 6- 7Fey iñchiñ ta kutrankawküleiñ eymün tamün yafültukuwafiel fey femngechi tamün kimeleluwafiel Ngünechen ñi montulchen. Taiñ fütra kutrankawün mew Ngünechen yafültukueiñmew eymün tamün kümelkangen reke. Fey famngechi tamün kimael chumngechi ñi yafülcheken ta Ngünechen müleyüm ta kutrankawün dungu, fey ka femngechi kisu tamün eluaetew newen, nielmün kutrankawün. 8Pu peñi ka lamngen, ayünieiñ tamün kimael iñchiñ taiñ rupaelchi fentren wesake dungu mew ta Asia trokiñ mapu mew. Rume fütra kutrankawün mew rupaiñ, fey doy kimwelaiñ reke taiñ chumael, ka dew layalu trokiwiyiñ kütu rupalelu iñchiñ tüfachi dungu mew. 9Dew felelu ñi langümngeael trokiwiyiñ, welu fey tüfachi dungu mew rupaiñ femngechi taiñ re kisutu maneluwkülenoael, welu may taiñ rüf maneluwael Ngünechen mew, tati wiñomongeltukefilu tati pu la. 10Fey Ngünechen ta montuleiñmew ka amuleay taiñ montulnieaetew tati fütra kuñiwünngechi dungu mew. Fey maneluwküleiñ taiñ amul montulnieaetew 11eymün kelluniemuliyiñ tamün ngillatuñmaniemuafiel ta iñchiñ. Fey rume fentren che ngillatuñmanieeliyiñmew ta iñchiñ, ka femngechi fentren che mañumtuay Ngünechen mew llowle engün tañi ngillatuel iñchiñ taiñ fürenengeael. 12Fey iñchiñ ta tüngduamküleiñ ka fente küme kimnieiñ taiñ nieken ta nor rakiduam ka kiñe lif küme mongen eymün mew müngell. Fey tüfachi dungu femlaiñ ta iñchiñ kisuke taiñ kimün mew, welu may ta Ngünechen, kisu tañi küme piwketuchen mew, kellueiñmew taiñ nieael tüfachi mongen. 13- 14Iñche tañi karta mew wirileluwlayiñ ta chem kalechi dungu no rume, femngechi tamün küme chillkatuafiel ka tamün longkontukuael müten. Fey tunte petu küme kimniemulafun rume, ayülen eymün tamün küme kimmuafiel. Fey tamün fente küme ayüwael iñchiñ taiñ duam, chumngechi ta iñchiñ rume ayüwayiñ ta eymün tamün duam, feychi ta wiñometule wüla taiñ Ñidol Jesucristo. 15- 16Iñche am kimnielu eymün tamün rume ayüwken iñche mew, rakiduamfun tamün pewmeafiel ta eymün wünelu mew petu tañi amunon ta Masedonia trokiñ mapu, fey ta famngechi tañi witranngemeael eymün mew. Rakiduamfun tañi ka wiñome witranngerpatuael eymün mew, fey ta famngechi epu rupa ñi witranngemeael eymün mew femngechi tamün ayüwael. Fey eymün kellumuafun tañi inayael ñi rüpü ka femngechi tañi amuael kay ta Judea trokiñ mapu mew. 17Feychi amuan pilu iñche ñi witranngemeael eymün mew, ¿wüne rakiduampelan may? ¿Eymün may rakiduampeaymün iñche ñi adkünuken ñi dungun epuduamkechi "may" tañi piken, ka "pilan" tañi piken kiñe dungu müten reke? 18Koyladungukenochi Ngünechen ta küme kimniey iñchiñ taiñ koyladungukenon, "may" piyüm ka müchay müten "no" pitukelaiñ. 19Timotew, Silfano ka iñche nütrameleluwkeyiñ ta Jesucristo, Ngünechen tañi Fotüm, fey Cristo ta "feman tüfachi dungu" pile, müchay müten "femlayan" piketulay. Cristo llemay ta Ngünechen tañi "feleay" pikünuel. 20Fey Cristo mew ta Ngünechen mupituy kom ñi tukulpakünuelchi dungu. Fey femngechi Cristo Jesus mew püramyekefiyiñ ta Ngünechen ka "felepe may" pikeiñ. 21Fey Ngünechen müten ta yafülkeeiñmew ta iñchiñ ka eymün ta Cristo mew, ka dullieiñmew taiñ wewpituafiel Cristo tañi küme dungu. 22Ka femngechi markakünueiñmew reke kisu ñi ngenngelen ta iñchiñ mew, fey elkünuy iñchiñ taiñ piwke mew kisu ñi Lif Küme Püllü kiñe pürenda reke femngechi taiñ rüf feleael tañi montulaetew. 23Welu petu tañi amunon mew ta Korinto, chumngechi tañi rakiduamfel, Ngünechen küme kimnieenew tañi koylatukenon. Fey rüf dungu mew ta feypipen amulan tañi witranngemeael eymün mew. Ayülan tamün wiñome weñangküluwafiel. 24Eymün ta dew newenküleymün tamün mupiltun mew, fey ayükelaiñ tamün aporia feypiwafiel tamün feyentuael kom iñchiñ taiñ feypikeel müten, welu may ayükeiñ tamün kelluwafiel ta eymün, fey femngechi tamün doy nieael ayüwün.


Copyright
Learn More

will be added

X\