1 Juan 2

1Iñche ñi pichike weni, wirileluwiyiñ ta tüfachi dungu femngechi tamün yafkanoael. Iney rume yafkallefulmün rume, nieiñ kiñe rangiñelwe ta Chaw mew, fey ta Jesucristo, kisu ta lif mongen niey. 2Jesucristo ta chalintukuwi tañi langümngeael femngechi iñchiñ taiñ wiñoduamangetuam taiñ yafkan mew. Iñchiñ mew no müten, welu ka femngechi kom chüf mapu müleyechi pu che mew. 3Fey müngeltufiliyiñ Ngünechen tañi werkün dungu, rüf mew kimfali taiñ kimniefiel ta kisu. 4Welu kiñeke che feypile: "Iñche kimniefiñ", welu müngeltuñmanofile tañi werkün dungu, fey ta kiñe koyla, ka ngelay rüf dungu ta kisu mew. 5Welu iney rume mupituniele kisu ñi dungu, kisu ta fente küme piwkeyeniefi, fey ta famngechi kimkeiñ taiñ kiñewkülen ta iñchiñ Cristo mew. 6Iney rume kiñewkülen ta Ngünechen iñchiw pilelu, feley ñi nieael ta lif mongen chumngechi lif mongen niepay ta Jesucristo. 7Pu peñi ka lamngen, tüfachi werkün dungu tamün wirileluwfiel kiñe we dungu no tati, fey tüfa eymün tamün llowel llituka mew müten. Tüfachi kuyfi werken dungu fey ka müten lle, tamün dew allkütukeelchi werken dungu. 8Welu tamün wirileluwpefielchi dungu kiñe we werkün dungu reke feley. Tüfachi dungu rüfngey ta Cristo mew ka eymün mew, tati dumiñ am dew rupalu ka dew alofküley reke tati rüfngechi dungu pelon reke. 9Fey iney rume pelon mew mülen pilele, welu üdeniele ñi peñi, fey ta petu dumiñmaley tati. 10Tati piwkeyelu tañi peñi mülekay reke ta pelon mew, ka ngelay chem rume tañi famtukuaetew tañi yafkayael. 11Welu tati üdenielu tañi peñi, petu dumiñmaley reke, ka kimlay chem dungu tañi inanien, tati dumiñ reke felechi wesa dungu am trawmalnieetew reke. 12Pichike weni, wirileluwiyiñ eymün ta tüfachi dungu Ngünechen am wiñoduamatuetew tamün yafkan mew, tamün püramyetuafiel kisu tañi üy. 13Eymün pu chaw, wirileluwiyiñ kimfilu am ta eymün tati dew mülekelu llituka mew müten. Eymün pu wechekeche, wirileluwiyiñ tüfachi dungu wewfilu am eymün tati weküfü. 14Ka femngechi wirileluwiyiñ ta tüfachi dungu eymün, pichike weni, kimfilu am eymün ta Chaw Ngünechen. Wirileluwiyiñ ta eymün, pu chaw, kimfilu am eymün tati dew mülekelu llituka mew müten. Eymün ta ka femngechi wirileluwiyiñ pu wechekeche, newenngelu am eymün, llowfilu am tamün piwke mew Ngünechen ñi dungu, ka wewfilu am eymün tati wesa weküfü. 15Fey diñmatulayafimün ta tüfachi mapu, ka chem no rume mülelu tüfachi mapu mew. Iney rume doy piwkeyefile ta tüfachi mapu mew mülechi dungu, fey piwkeyelafi ta Chaw Ngünechen. 16Fey tüfachi mapu mew müley: tañi wesa illutukeel ta che, ka tañi ayütukeel, ka tañi mallmapiwkengen ñi niengen mew fentren chemkün. Fey tüfachi dungu Chaw Ngünechen ayükelay, tüfachi mapu mew am tripalu. 17Tüfachi mapu ka kom wesake dungu ñi nieel apümngetuay, welu tati femkelu Ngünechen ñi ayüelchi dungu, rumel mongen nieay. 18Pichike weni, tüfa ta puwküley dewma tañi afael ta antü. Eymün ta allkükeymün ñi küpalen Cristo ñi kiñe kayñe. Feley tati. Tüfa ta pewfaluwyey Cristo tañi fentren pu kayñe. Feymew ta kimnieiñ tañi puwkülen dewma ñi afael ta antü. 19Kisu engün ta tripay iñchiñ mew, welu iñchiñ mew koneltukelay engün. Fey iñchiñ mew rüf mew koneltulefule engün, petu müleafuy engün iñchiñ mew. Welu tüfa femngechi femi engün tañi fente küme kimfaluwam kom kisu engün ñi koneltulekenon iñchiñ mew. 20Welu Cristo ta elueymünmew ta eymün tati Lif Küme Püllü, fey kom eymün nieymün kimün. 21Wirileluwiyiñ tamün kimnienofiel mew no tati feyngechi dungu, welu tamün kimniefiel mew may. Eymün ta kimnieymün tañi tripakenon kiñe koyla dungu no rume ta rüf dungu mew. 22¿Iney am tati koylangelu? Fey tüfa tati feypikelu Jesus tañi Cristongenon. Fey tüfa ta Cristo tañi kayñe, tüfey tati nienofilu ta Chaw ka ñi Fotüm. 23Iney rume nienofile ta Fotüm, ka femngechi nielafi ta Chaw. Welu iney rume ta nütramyefilu ñi niefiel ta Ngünechen ñi Fotüm, ka femngechi niefi ta Chaw. 24Feymew piwkentukumün tamün allküelchi werken dungu llituka mew müten. Fey mülenagle tamün piwke mew tati allküelchi dungu ta llituka mew müten, eymün ta ka femngechi rumel kiñewküleaymün ta Fotüm ka Chaw eymün. 25Fey tüfa lle taiñ tukulpakünuletew ta Jesucristo: tati rumel mongen. 26Petu wirileluwiyiñ tamün feypiwafiel ñi miyawün kiñeke che ayülelu tamün ngünenkayaetew. 27Welu eymün ta nieymün tati Lif Küme Püllü Jesucristo tamün eluetew, fey duamtunielaymün iney no rume tamün kimeltuaetew, feychi Küme Püllü müten am ta kimeltunieetew ta eymün kom dungu, ka kisu tañi kimeltun ta feyngechi dungu, fey tüfa koyla dungu no. Rumel kiñewkülemün ta Cristo mew chumngechi tamün kimeltunieetew tati Küme Püllü. 28Femngechi llemay, pichike weni, rumel kiñewkülemün ta Cristo mew, femngechi ta nieaiñ maneluwün feychi ta Cristo pewfaluwle fey taiñ yewentukuwnoael kisu tañi adkiñ mew feychi küpatule ta kisu. 29Dew kimlu am ta eymün Jesucristo tañi lif mongenngen, feley tamün kimael itrokom tati femkelu kom nor dungu fey engün ta Ngünechen ñi yall.


Copyright
Learn More

will be added

X\