Mateo 19:29

29Ndo' ticwii cwii ts'aⁿ na jnda̱ 'ndii waa' oo ti'nquio oo ndyencjo oo tsotye oo tsondyee oo scuu' oo ntseinda oo ndyuaa' nc'e na jnda̱ jndyoquiee'ñe cantyja 'naⁿya, tsaⁿ'ñeeⁿ cwii siaⁿnto ndii' nnco'ñoom na nleinoom cantyja na jnda̱ 'ñeeⁿ. Ndo' nnaaⁿ'aⁿ na ticantycwii na wanoom'm.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More