Marcos 10:11

11Tsoom nda̱a̱na: —'Ñeeⁿ juu ts'aⁿ na nntseityuii' ljeii na toco ñ'eⁿ scuu' ndo' nncoco ñ'eⁿ cwiicheⁿ yuscu, tsaⁿ'ñeeⁿ waa jnaaⁿ' nnom scuu' nc'e na matsona' cantyja 'naaⁿ' na cwe' m'aaⁿya ñequio cwiicheⁿ yuscu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1220 Languages.

Learn More