Judas 1:6

6Ndo' mati cjaañjoom' n'om'yo' nquiee ángeles na ticaljoo'ndyena ts'iaaⁿ na laxmaⁿna, hasta 'ndyena yuu na seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om cwentaana, maleichom joona na pra̱so meiⁿ xocantycwii na chu'tyeⁿndyena l'uaancjo yuu na jaaⁿñeñ'eⁿ hasta juu xuee quia na nncu'xeeⁿ cha'tso.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More