2 Pedro 1:4

4Cantyja 'naaⁿ nmeiⁿ', jnda̱ tquiaaⁿ ñ'oom nda̱a̱ya chiuu na nnts'aaⁿ, na joo ñ'oom'ñeeⁿ jeeⁿ jnda laxmaⁿna', cha cantyja 'naaⁿ' joona' 'o nnda̱a̱ ntsalajomndyo' na jom Ty'o̱o̱ts'om teincooñe ndo' cha nnda̱a̱ nndyaandyo' natia na cwajndii na chuu tsjoomnancue na matseiqueeⁿna' ts'om ts'aⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More