APOCALIPSIS 15

1Teʼuri xwil jun chic nim laj ʼil chicaj, lic xibinʼib ruʼ. Je ʼo wukub ángel cucʼam wukub qʼuisbal tak tojpen chi cu ya ni Dios piquiwi i je re u wach i jyub taʼaj rumal i roywal. 2Xak xwil jun mar, pacha u tzunbal espej chi ca juluw ʼaʼ chupam. Xak xe wil juban winak je tacʼal chu chiʼ i mar. Ique-le are i je tiquinak chu kajsaxic u ʼij itzel chicop, xak i u qʼuexwach. N-xqui ya ta che chi cu coj u bi chuwach qui crusil. Ique-le cucʼam i qui árpa chi yatal chique rumal i Dios. 3Xqui bixaj u bix i mam Moises, chi rajchac i Dios ujer; xak are i bix re i Tolke chi ral Chij ca bix che. Xqui bij: Yet at Kajwal Dios chi ʼatz a choʼab, ¡Ronojel tak i ca ʼano, lic nim lic chom! Yet at ʼAtol Tzij piquiwi ronojel i nimak tak tinimit, ¡Ronojel i ca ʼano, lic sucʼulic, lic sak laj tzij! 4Kajwal, ¿ʼo nawi jun n-cu xij ta rib chawe? N-taj. ¿ʼO nawi jun n-cu bij ti a ʼij? N-taj. Xui yet at loʼlaj Dios, rumal-i, conojel niʼpa i tinimit chuwach i jyub taʼaj que cʼun na chawach y quiqui coj ni a ʼij, conojel quilom chi niʼpa i a ʼanom ʼis ʼutz, ʼis sucʼulic. (Queje ile xqui bixaj chuwach i Dios.) 5Teʼuri, xin taken chic y xwil i rachoch i Dios chila chicaj; xak teʼet, xjaktaj i uchija. Cʼa paja xwil wi, pa ʼo wi i cuárto chi ʼo u ʼij, pa cʼolom wi i lajuj tzij pixab chi tzʼibtalic. 6Che i cuárto-le, xe ʼel li wukub ángel chi cucʼam wukub tojpen. I qui ʼuʼ, ʼantal che i cʼul sak, líno ca bix che; lic ca walchʼinic. Xak i yutʼbal u wach qui cʼux, lic óro. 7Teʼuri, ʼo jun chique i cajib chi je pacha ángel, xu ya jujun lak, lic óro, chique i wukub ángel-le. I lak-le, nojnak che i tojpen re i Dios, ire chi cʼaslic queʼe ʼij sak chirij. 8I rachoch i Dios xnoj che i sib rumal i nim laj u ʼij i nim laj u choʼab ire. Mi jun coc chila, cʼa cutzin ni wukub tojpen chi qui cʼamom bi i wukub ángel.

will be added

X\